Een duurzame bedrijfsvoering is uiteraard een must. De koffiebonen worden per boot van Colombia naar Nederland  vervoerd vanwege minder CO2 uitstoot  en de lagere kosten. De koffie wordt zoveel mogelijk verbouwd zonder bestrijdingsmiddelen. 

 

Nederland is een land waarin educatie, werkgelegenheid, verzekeringen en sociale voorzieningen standaard zijn. Niet elk land biedt aan hun bevolking dezelfde mogelijkheden en kansen. Dat geldt ook voor Colombia. Werk is schaars, lonen zijn laag, sociale voorzieningen zijn beperkt, verzekeringen zijn praktisch onbetaalbaar en uitkeringen bestaan niet.  

 

Op lokale schaal kunnen San Antonio Koffie & Finca de San Antonio een verschil maken. Door een succesvolle bedrijfsvoering, de lokale aanwezigheid, het inkorten van de keten en de impact strategie realiseren wij de volgende doelen:

 

 

  • Betere /hogere prijs voor de hardwerkende boeren door directe inkoop. Zo min mogelijk zakendoen met de coöperaties. Door afspraken en de directe inkoop bij boeren kunnen wij een hogere prijs betalen. Er gaat namelijk zo min mogelijk marge in de keten verloren. 
  • Meer werkgelegenheid in de belangrijkste koffieregio van Colombia. Door het betalen van een rechtvaardigere prijs en structurele afname willen wij de werkgelegenheid verhogen.  
  • Kennisdeling over het verbouwen en verhogen van de kwaliteit van de koffie. De agrarisch architect van Finca de San Antonio  bezoekt boeren in de regio Caldas om zijn kennis gratis te delen. De agrarisch Architect deelt kennis op het gebied van het effectiever verbouwen van koffie, verbeteren van de koffieprocessen en reikt handvatten aan die de kwaliteit van de koffie kunnen verhogen. Door het delen van de kennis is het mogelijk om meer voor de toegenomen oogsten en de verbeterde kwaliteit te betalen. 
  • Herinvesteren in de koffiegemeenschap. Door het delen van de gerealiseerde marge herinvesteren wij in de koffiegemeenschap op lokaal niveau. Op lokaal niveau hebben wij meer impact,  controle over het proces en de garantie dat investeringen op de juiste plek komen. 

Het herinvesteren in de  koffie gemeenschap is de kern van de impactstrategie. 

 

Wij realiseren tastbare impact door het herinvesteren in diverse projecten in de koffiegemeenschappen. Voor elke verkochte kilo koffiebonen gaat er €1,- terug naar de gemeenschappen in de koffieregio's.  Per verkochte 5.000 kilo wordt er geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid van mensen in de koffieregio's  verbeteren. De opbrengsten worden geïnvesteerd in de volgende projecten: 

  • Verbeteren van educatie voor kinderen.  Alle kinderen moeten in uniform naar school. Veel basisscholen hebben de voorschriften dat kinderen in bezit moeten zijn van 2 verschillende uniformen. Het aanschaffen van uniformen is voor veel personen in de koffieregio een grote uitgave. Finca de San Antonio koopt uniformen en schoolmateriaal in bij lokale leveranciers. Bij voorkeur zijn de leveranciers kleine bedrijven die elke euro of Colombiaanse peso hard nodig hebben om rond te komen. De uniformen en schoolmateriaal worden door Finca de San Antonio uitgedeeld op basisscholen in de koffieregio's te Caldas in Colombia. 
  • Verhelpen van hongersnood in de regio.  De lonen zijn erg laag. Doordat de koffieboeren een lage prijs ontvangen voor het verbouwen van de koffie heeft het ook effect op de lonen van de personen die hard werken in de koffievelden. Sparen is voor een groot deel van de bevolking geen optie, aangezien zij de eindjes wekelijks of maandelijks aan elkaar moeten knopen. Voor mensen in de koffiedorpen is elke dag een maaltijd bestaande uit rijst/aardappel met groente en vlees een luxe. Om impact en betrokkenheid in de koffiedorpen te realiseren deelt Finca de San Antonio voedselpakketten gratis uit. De voedselpakketten zijn gemiddeld genoeg voor een week.